Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Octombrie 26, 2008

Viata si activitatea Sfantului Apostol Pavel

Persoana Sfantului Apostol Pavel este mai bine cunoscuta decat a celorlalti Apostoli. Faptele Apostolilor, scrise de ucenicul sau, Luca, si Epistolele sale ne procura informatii bogate despre viata si activitatea sa. Pe scena istoriei Bisericii primare, figura uriasa a Sfantului Apostol Pavel ramane dominanta mai mult de doua decenii.

Viata sa inainte de convertire. Sfantul Apostol Pavel, cunoscut mai intai sub numele de Saul (cel dorit), s-a nascut la Tars, capitala provinciei Cilicia din Asia Mica, in primii ani ai erei crestine, din parinti evrei, cu buna stare materiala. Ei aveau un atelier de tesut stofe din par de capra, din care faceau mantale si corturi pe care le vindeau.

Orasul Tars avea scoli vestite, la care Saul a invatat bine din copilarie limba greaca, pe care a cunoscut-o mai bine decat ceilalti Apostoli. De la parintii sai, avea dreptul de cetatean roman. Ambele calitati au avut mare importanta in activitatea lui misionara.

De foarte tanar, Saul a mers la Ierusalim, unde avea o sora, mama lui Ioan Marcu, varul lui Barnaba, spre a se instrui in Legea mozaica la scoala vestitului invatat rabin Gamaliel.

Saul nu l-a cunoscut direct pe Hristos. In timpul activitatii publice a Mantuitorului, el traia la Tars, ca rabin. Auzind vestea marii miscari produse de predica Apostolilor despre Iisus Hristos, a venit la Ierusalim, unde a devenit persecutor al crestinilor. La uciderea cu pietre a Sfantului Stefan, ucigasii si-au pus hainele la picioarele lui Saul (Fapte, 7, 58). El pustia Biserica din Ierusalim, intrand prin case si, tarand pe barbati si pe femei, ii ducea la temnita (Fapte 8, 3; 22, 4). Dupa imprastierea comunitatii din Ierusalim, Saul voia s-o desfiinteze pe cea din Damasc.

(more…)

Reclame

Despre dumnezeiescul Pavel la prezent

Filed under: Sf. Ap. Pavel — Petre @ 2:27 pm
Tags:

Sursa: Blogul Pr. Dorin

Nu mi-am imaginat niciodată că voi putea fi atât de aproape de…sfintele moaşte ale sfântului Pavel, că voi fi atât de aproape de acest om care reprezintă o parte fundamentală din persoana mea şi din respiraţia mea zilnică. Pe măsură ce simt că se apropie clipa ca el să vină în România şi, în special, la Bucureşti, cu toată inima mea obosită din aceste zile… trăiesc o bucurie şi mai obositoare, o bucurie apăsătoare chiar.

Pentru că mă întâlnesc cu un prieten de fiecare zi, cu un prieten al teologiei cutremurătoare…şi tocmai de aceea trăiesc venirea sa la Bucureşti la cote alarmant de înalte, doborâtor de înalte pentru firava mea constituţie psiho-somatică. Însă această avalanşă de sentimente pe care o trăiesc e firească, ar trebui să fie cota zilnică de ardere interioară. Însă această ardere e sinucigaşă.

Dacă facem chiar şi o scurtă cercetare aghiologică, la sfinţii mai vechi sau mai noi care au adormit fără a fi martirizaţi…vom constata că mulţi dintre marii rugători ai Bisericii au murit de…inimă. Rugăciunea la cote înalte e sinucigaşă. Inima nu mai poate să suporte dulceaţa harului dumnezeiesc, revelaţiile şi trăirile atât de profunde, rapide şi plenare…şi cedează. De zeci de ori am trăit…neputinţa de a mă ruga mai mult pentru că aş fi murit. Şi aş fi murit tocmai din cauza revărsării de har care coboară în timpul rugăciunii smerite.

(more…)

Octombrie 25, 2008

PF Daniel – Sfântul Pavel – „misionar şi martir în Europa”

Sursa: Ziarul Lumina


Într-o atmosferă festivă, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din Bucureşti a găzduit joi Simpozionul internaţional „Sfântul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite la Sfânta Liturghie”.

Desfăşurat ca prelungire în plan academic a momentului duhovnicesc prilejuit de aducerea moaştelor Sfântului Apostol Pavel la Catedrala patriarhală, simpozionul a reunit, în prezenţa Părintelui Patriarh Daniel, ierarhi, preoţi şi profesori de teologie, studenţi şi credincioşi care au aflat din expunerile Înalt Preasfinţitului Panteleimon de Veria, a Preasfinţitului Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, şi a părintelui Constantin Coman, profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, aspecte legate de importanţa scrierilor Sfântului Apostol Pavel pentru Teologia Bisericii şi modul în care este cinstit, an de an, la Veria, locul în care Apostolul Neamurilor a predicat şi unde acum se odihnesc o parte din cinstitele sale moaşte.

În cele ce urmează, redăm integral intervenţia Întâistătătorului Bisericii noastre de la sfârşitul simpozionului desfăşurat joi, la Palatul Patriarhiei.

† Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mulţumim în primul rând Bunului Dumnezeu pentru bucuria pe care ne-a făcut-o astăzi, ca bucurie din bucuria sfinţilor. Această bucurie pe care o primim din bucuria sfinţilor ne-a fost mijlocită de Înalt Preasfinţitul Părinte Panteleimon, care ne-a adus moaştele Sfântului Apostol Pavel, cu binecuvântarea Sanctităţii Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolui şi Patriarh Ecumenic, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade. Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Panteleimon este un admirator şi un prieten al Sfântului Apostol Pavel, în aceeaşi lumină ca şi Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar, întrucât Înalt Preasfinţia Sa admiră, preţuieşte şi iubeşte pe Sfântul Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor, a devenit el însuşi, astăzi, un apostol al comuniunii frăţeşti dintre Bisericile Ortodoxe surori, care adesea se simt prea autocefale şi mai puţin comunionale, mai puţin cooperante, mai puţin împreună-misionare.

Rolul deosebit pe care îl are, în aceste vremuri, seria de conferinţe „Pavlia” de la Veria este deosebit de semnificativ şi misionar, pentru că ele adună Bisericile Ortodoxe surori, prin reprezentanţii lor, în fiecare an, ca să reflecteze împreună, să iubească mai mult scrierile Sfântului Apostol Pavel, dar şi pilda vieţii sale de părinte duhovnicesc şi păstor al comunităţilor creştine, pilda sa de mărturisitor al lui Hristos într-o lume foarte complexă şi complicată, cum era aceea a Imperiului Roman, fiind deci un mărturisitor creştin într-o lume păgână; o lume care se credea superioară din punct de vedere al cunoaşterii filosofice, mai ales filosofia greacă, şi foarte puternică din punct de vedere al puterii politice, economice şi militare. Sfântul Apostol Pavel s-a confruntat cu aroganţa filosofiei eline în Areopag şi cu autosuficienţa puterii politice romane, înfruntându-le până la martiriu, nu răspândind ura, ci mărturisind puterea iubirii jertfelnice în mărturisirea lui Hristos. A fost misionar şi martir în Europa, împreună cu Sfântul Apostol Petru, dar în mod deosebit Sfântul Apostol Pavel este învăţător pentru noi cei de astăzi, pentru că, deşi au trecut 2.000 de ani de creştinism, ne confruntăm şi noi cu multe aspecte ale neopăgânismului secularizant, cu autosuficienţa ştiinţei, cu tendinţe de autosuficenţă a puterii politice şi, mai ales, cu obsesia profitului în detrimentul persoanei, astfel încât la baza crizei financiare actuale se află o criză spirituală, criza de încredere, care face din credit un eşec.

(more…)

Octombrie 3, 2008

Sf. Ioan Gura de Aur – Omilie la Apostolul din Duminica a nouasprezecea dupa Rusalii

„Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei Întâi către Corinteni „

Sf. Ioan Hrisostom

Editura Sofia, Bucureşti, 2005

Sursa: www.ioanguradeaur.ro

Duminica a 19-a după Rusalii

2 Corinteni 11, 31-33

„Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce este binecuvân­tat în veci, ştie că nu mint. În Damasc mai-marele norodului al lui Areta împă­ratul păzea cetatea Damascului vrând să mă prindă. Şi printr-o fereastră am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui. ” (2 Cor. 11, 3l-33)

Aceasta este biruinţă strălucită, acesta este semnul biruinţei Bisericii, aşa este surpat diavolul, când noi pătimim rele. Când noi pătimim relele ce ni se aduc, atunci diavolul este prins în curse şi pătimeşte rău când voieşte a ne face nouă rele. Ceea ce se petrecea şi cu Pavel, căci cu cât mai mult grămădea pri­mejdii asupra sa, cu atât mai mult şi diavolul ieşea biruit. Şi apoi nici nu fău­rea necuratul numai un fel de primejdii, ci multe şi felurite. Aşa, de pildă, unele aveau cu dânsele osteneala, altele scârba, unele frica, altele durerea, unele grija, altele ruşinea, iară altele pe toate la un loc; şi totuşi, el pe toate le stăpânea. Şi întocmai ca un ostaş ce avea în faţa sa pe întreaga lume care-l războia, iară el se învârtea printre rândurile războinicilor şi nimic rău nu păti­mea, tot aşa şi Pavel, singur în mijlocul varvarilor, rămânea nebiruit, pretutin­deni nevătămat – fie pe pământ, fie pe mare. Şi după cum scânteia ce cade în paie şi trestii totul preschimbă şi aduce cele arse în firea sa, tot asemenea şi Pavel, năvălind asupra tuturor, pe toţi îi întorcea către adevăr, năvălind ca şi un puhoi şi răsturnând toate piedicile din calea sa. Şi întocmai ca şi un luptă­tor apărându-se, alergând în toate părţile, lovind cu pumnul, sau ca un ostaş ce atacă zidurile cetăţii, sau ca unul ce se bate pe uscat, sau ca altul ce se bate pe mare, tot aşa şi Pavel întrebuinţa tot felul de luptă, şi foc ieşea din gura lui, şi tuturor era neapropiat; cu un trup numai biruind întreaga lume, cu o singură limbă pe toţi punându-i pe fugă.

(more…)

Octombrie 1, 2008

Subiectul Epistolei catre Romani

„Tâlcuirea Epistolei către Romani”

Sf. Teofilact

Editura Sophia, Bucureşti, 2005

Pricina epistolei către Romani după dumnezeiescul Hrisostom, Teodorit, Teofilact şi Icumenie

Deasa citire a dumnezeieştilor Scripturi aduce pe om la cunoştinţa lor, căci nemincinos este Domnul, Care a zis: „Căutaţi, şi veţi afla! Bateţi, şi se va des­chide vouă!” (Matei 7:7). Deci, dacă le vom citi adeseori şi cu sîrguinţă, şi noi vom afla tainele epistolelor Fericitului Pavel, fiindcă Pavel i-a întrecut pe toţi Apostolii întru cuvîntul învăţăturii. Şi după cuviinţă i-a covîrşit, pentru că el a ostenit mai mult decît toţi la propovăduirea evangheliei, de aceea a şi luat mai cu îmbelşugare darul Preasfîntului Duh. Iar covîrşirea învăţăturii acestui Apos­tol se arată nu numai din epistolele sale, ci şi din Faptele Apostolilor: atunci cînd 1-a îndreptat pe slăbănog, noroadele din Listra şi din Dervi, cetăţile Licaoniei, văzînd minunea, „în limba licaonă, (…) au numit pe Varnava: «Zeus», iar pe Pavel: «Hermes», fiindcă acesta era purtătorul cuvîntului” (Faptele Aposto­lilor 14:12), căci Hermes se socotea de Elini a fi dumnezeul bunei-limbuţii.

Pentru că, in dumnezeiasca Scriptură, rînduiala după vreme nu se păzeşte cu scumpătate. De pildă, cei doisprezece Prooroci – deşi nu îşi urmează, ci sînt foarte departe unul de altul după vremi – cu toate acestea, în Scriptura cea ve­che, se află următori unul altuia după rînduiala cărţilor lor.

(more…)

Iulie 19, 2008

Sf. Grigorie Palama – Omilie la Praznicul Sf. Ap. Petru si Pavel

Din „Omilii – Volumul 2″
Sfantul Grigorie Palama
Editura Anastasia – 2004

Omilia 28
La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel Cununa Apostolilor


1.Pomenirea fiecăruia dintre sfinţi, în ziua de sărbătoare rânduită, este un prilej de mare bucurie, comună poporului şi cetăţii, supuşilor şi dregătorilor, fiind aducătoare de mare folos duhovnicesc.


Căci, precum spune înţeleptul Solomon, „pomenirea cuviosului cu laude şi lauda dreptului bucură poporul” (Pilde 10:7). Şi aşa cum noaptea se aprind făcliile şi luminează spre folosul şi bucuria tuturor celor de faţă, tot aşa şi viaţa bine-plăcută lui Dumnezeu şi sfârşitul cel fericit pe măsură, şi harul dăruit acestora pentru curăţia vieţii lor, asemenea unei făclii luminoase prezente în mijlocul nostru prin pomenire, aduce celor adunaţi, deopotrivă, înţelepciunea duhovnicească şi tot folosul.
(more…)

Blog la WordPress.com.