Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Randuiala citirii Evangheliei si Apostolului

Din BIBLIA ANANIA

In ziua de Paşti ;la Liturghie: Apostol Fapte l,1—8.Ev.Ioan l, l—17. în aceeaşi zi, la vecernie, Ev. Ioan 20, 19—25.

Luni,Faptel,12—17,21—26.Ev.Ioanl,18—28.

Marti, Fapte 2, 14—21. Ev. Luca 24, 12—35.

Miercuri, Fapte 2, 22—38. Ev.Ioanl,35—51.

Joi. Fapte, 2, 38—43. Ev. Ioan 3, 1—15.

Vineri, Fapte 3, 1—8. Filip. 2, 5—11. Ev. Ioan, 2, 12—22.

Sîmbată, Fapte 3, 11—16. Ev. Ioan 3, 22—33.

Săptămina a 2-a, a Tomii:

Duminică, la utrenie, Ev. Mat. 28, 16—20. La liturghie Fapte 5, 12—20. Ev. Ioan 20, 19—31.

Luni, Fapte 3, 19—26. Ev. Ioan 2, 1—11.

Marţi, Fapte 4, 1—10. Ev. Ioan 3, 16—21.

Miercuri, Fapte 4, 13—22. Ev. Ioan 5, 17—24.

Joi, Fapte 4, 23—31. Ev. Ioan 5, 24—30.

Vineri, Fapte 5, 1—11. Ev. Ioan 5, 30—47; 6, 1—2.

Sîmbătă, Fapte 5, 21—32. Ev. Ioan 6,14—27.

Săptămina a 3-a, a Mironosiţelor:

Duminică, la utrenie, Ev. Marcu 16, 9—20. La liturghie, Fapte 6, 1—7. Ev. Marcu 15, 43—47 ;16,1—8.

Luni, Fapte 6, 8—15 ; 7, 1—5, 47—60. Ev. Ioan 4, 46—54.

Marti, Fapte 7, 5—17. Ev. Ioan 6, 27—33.

Miercuri, Fapte 8,18—25. Ev. Ioan 6, 35—39.

Joi, Fapte 8, 26—39. Ev. Ioan 6, 40—44.

Vineri, Fapte 8, 40 ; 10, 1—19. Ev. Ioan 6, 48—54.

Sîmbătă, Fapte 9,19—31. Ev. Ioan15,17—27;16, 1—2.

Săptămina a 4-a, a Slăbănogului:

Duminică, la utrenie,Ev.Luca 24,l—12. La liturghie, Fapte 9, 32—42. Ev. Ioan 5, 1—15.

Luni, Fapte 10, l—16. Ev. Ioan 6, 56—69.

Marţi, Fapte 10, 21—33. Ev. Ioan 7, 1—13.

Miercuri, Fapte 16, 6—18. Ev. Ioan 7, 14—30.

Joi, Fapte 10, 34—43. Ev. Ioan 8, 12—20.

Vineri, Fapte, 10, 44—48;11, 1—10. Ev. Ioan 8, 21—30.

Sîmbătă, Fapte 12, l—11. Ev. Ioan 8, 31—42.

Săptămina a 5-a, a Samarinencii:

Duminică, la utrenie. Ev. Ioan 20, l—io. La liturghie, Fapte 11, 19—30. Ev. Ioan 4, 5—42.

Luni, Fapte 12, 12—17. Ev. Ioan 8, 42—51.

Marţi, Fapte 12, 25 ;13,1—12. Ev. Ioan 8, 51—59.

Miercuri, Fapte 13,13—24. Ev. Ioan 6, 5—14.

Joi, Fapte 14, 20—28 ,- 15, 1—4. Ev. Ioan 9, 39—41 ; 10, 1—9.

Vineri, Fapte 15, 5—12. Ev. Ioan 10, 17—28.

Sîmbătă, Fapte 15,35—41. Ev. Ioan 10, 27—38.

Săptămîna a 6-a, a Orbului:

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20, 11—18. La liturghie, Fapte 16, 16—34. Ev. Ioan 9, 1—38.

Luni, Fapte 17, l—9. Ev. Ioan 11, 47—57.

Marti, Fapte 17, 19—28. Ev. Ioan 12, 19—36.

Miercuri, Fapte18,22—28. Ev. Ioan 12, 36—47.

Joi, înălţarea Domnului. La utrenie, Ev. Marcu 16, 9—20. La liturghie, Fapte l, l—12. Ev. Luca 24, 36—53.

Vineri, Fapte 19, l—8. Ev. Ioan 14, 1—11.

Sîmbătă, Fapte 20,7—12. Ev. Ioan 14, 10—21,

Săptămîna a 7-a, a Stinfilor Părinţi:

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 21, 1-^14. La liturghie Fapte 20, 16–18, 28—36. Ev. Ioan 17, 1—13.

Luni. Fapte 21, 8—14. Ev. Ioan 14, 27—31 ;15, 1—7.

Marti. Fapte 21, 26—32. Ev. Ioan 16, 2—13.

Miercuri, Fapte 23, 1—11. Ev. Ioan 16, 15—23.

Joi. Fapte 25, 13—19. Ev. Ioan 16, 23—33.

Vineri, Fapte 27, l—44 ; 28, 1. Ev. Ioan 17, 18—26.

Sîmbătă, Fapte 28, l—31, şi pentru morţi: l Tes. 4, 13—17. Ev. Ioan 21, 15—25, şi pentru morţi: Ev. Ioan S 24—30.

DuminicaRusaliilor (Cincizecimii) :

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20, 19—23. La liturghie Fapte 2, 1—11. Ev. Ioan 7, 37—53 ; 8, 12.

Săptămîna1-a,după Rusalii:

Luni, Ef. 5, 8—19. Ev. Mat. 18, 10—20.

Marti, Rom.l,1—7,13—17. Ev. Mat.4,25 ;5,1—13.

Miercuri, Rom. l, 18—27. Ev. Mat. 5, 20—26.

Joi, Rom. l, 28—32 j 2,1—9. Ev. Mat. 5, 27—32.

Vineri, Rom. 2, 14—29. Ev. Mat. 5. 33—41.

Sîmbătă, Rom. l, 7—12. Ev. Mat. 5, 42—48.

Duminică, la utrenie, Ev. Mat. 28, 16—20. La liturghie, Evr. 11, 33—40; 12, 1^-2. Ev. Mat. 10, 32—35, 37—38; 19, 27—30.

Săptămîna a 2-a după Rusalii, a Tuturor Sfintilor:

Luni, Rom. 2, 28—29 j 3, 1—18. Ev. Mat. 6, 31—34; 7, 9—11.

Marţi. Rom. 4, 4—12. Ev. Mat. T, 15—21.

Miercuri, Rom. 4, 13—25. Ev. Mat. 7, 21—23.

Joi, Rom. S, 10—16. Ev. Mat. 8, 23—37.

Vineri, Rom. 5, 17—21 ; 6, 1—2. Ev. Mat. 9, 14—17

26. Ev. Mat. 7, l—S.

Duminică, la utrenie, Ev. Marcu 16, l—8- La liturghie, Rom. 2, 10—16. Ev. Mat. 4, 18—23.

Săptămînaa3-a dupăRusalii:

Luni, Rom. 7, 1—13. Ev. Mat. 9, 36—38; 10, 1—8.

Marti, Rom. 7, 14—25; 8, 1—2. Ev. Mat. 10, 9—15.

Miercuri, Rom. 8, 2—13. Ev. Mat.10, 16—22.

Joi, Rom. 8, 22—27. Ev. Mat.-10, 23—31.

Vineri, Rom. 9, 6—19. Ev. Mat. 10, 32—36; 11, 1.

Sîmbătă, Rom. 3, 28—31 ; 4, l—3. Ev. Mat. 7, 24—29 ; l, l—t.

Duminică, la utrenie, Ev. Marcu 16, 9—20. La liturghie, jom. 5, 1—10. Ev. Mat. 6, 22—23.

Săptămîna a 4-a după Rusalii:

Luni, Rom. 9, 18—33. Ev. Mat. 11, 2—15.

Marti, Rom. 10,11—21;11,1—2. Ev. Mat.11,16—20.

Miercuri, Rom.11, 2—12. Ev. Mat.11, 20—26.

Joi, Rom. 11, 13—24. Ev. Mat. 11, 27—30.

Vineri, Rom. 11, 25—36. Ev. Mat. 12,l—8.

Sîmbătă, Rom. 6, 11—17. Ev. Mat. 8, 14—23.

Duminică, la utrenie,Ev. Luca 24,l—12. Laliturghie, lom. 6, 18—23. Ev. Mat. 8, 5—13.

Săptămîna a 5-a după Rusalii:

Luni, Rom. 12, 4—5,15—21. Ev. Mat.12, 9—13.

Marti, Rom. 14, 9—18. Ev. Mat. 12, 14—16, 22—30.

Miercuri, Rom. 15, 7—16. Ev. Mat. 12, 38—45.

Joi, Rom. 15, 17—29. Ev. Mat. 12, 46—50;13, 1—3.

Vineri, Rom. 16, 1—16. Ev. Mat. 13, 3—9.

Sîmbătă, Rom. 8, 14—21. Ev. Mat. 9, 9—13.

Duminică, la utrenie, Ev. Luca 24,12—35. La liturghie,

Rom.10,1—10. Ev.Mat. 8, 28—34;9,1.

Săptămîna a 6-a după Rusalii:

Luni. Rom. 16, 17—24. Ev. Mat. 13, 10—23.

Marti, l Cor. l, 1—9. Ev. Mat. 13, 24—30.

Miercuri, 1 Cor. 2, 9—16; 3, 1—8. Ev. Mat. 13, 31—36.

Joi, I Cor. 3, 18—23. Ev. Mat. 13, 36—43.

Vineri, l Cor. 4, 5—8. Ev. Mat. 13, 44—54.

Sîmbătă, Rom. 9, 1—5. Ev. Ma£. 9, 18—26.

Duminică, la utrenie, Ev. Luca 24, 36—53. La liturghie Rom. 12, 6—14. Ev. Mat. 9, 1—8.

Săptămina a 7-a după Rusalii:

Luni, l Cor. 5, 9—13;6,1—11. Ev. Mat.13, 54—58.

Marti, l Cor. 6, 20; 7,1—12. Ev. Mat. 14, 1—13.

Miercuri, l Cor. 7, 12—24. Ev. Mat. 14, 35—36; 15 1—11.

Joi, I Cor. 7, 24—35. Ev. Mat. 15, 12—21.

Vineri, l Cor. 7, 35—40; 8, 1—7. Ev. Mat. 15, 29—31.

Sîmbătă,Rom.12,1—3.Ev.Mat.10,37—42;11,l.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20, 1—10. La liturghie, Rom. 15, 1—7. Ev. Ioan 9, 27—35.

Săptămîna a 8-a după Rusalii:

Luni, l Cor. 9, 13—18. Ev. Mat. 16, 1—6.

Marţi, I Cor. 10, 5—12. Ev. Mat. 16, 6—12.

Miercuri, I Cor.10,12—22. Ev. Mat.16, 20—24.

Joi, I Cor. 10, 28—33;11, 1—3. Ev. Mat. 16, 24—28.

Vineri, I Cor. 11, 8—23. Ev. Mat. 17, 10—18.

Sîmbătă, Rom.13,1—10. Ev. Mat. 12, 30—37.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20, 11—18. La liturghie, I Cor. l, 10—17. Ev. Mat. 14, 14—22.

Săptămina a 9-a după Rusalii:

Luni, l Cor. 11, 31—34;12, 1—6. Ev. Mat. 18, 1—11.

Marti, I Cor. 12, 12—26. Ev. Mat. 18, 18—22 j 19, 1—2. 13—15.

Miercuri, l Cor. 13, 4—13; 14, 1—5. Ev. Mat. 20, 1—16.

Joi, l Cor. 14, 6—19. Ev. Mat. 20, 17—28.

Vineri, I Cor. 14, 26—40. Ev. Mat. 21, 12—14, 17—20.

Sîmbătă, Rom. 14, 6—9. Mat. 15, 32—39.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20, 19—31. La liturghie, I Cor. 3, 9—17. Ev. Mat. 14, 22—34.

Săptămîna a 10-a după Rusalii:

Luni. I Cor. 15, 12—19. Ev. Mat. 21, 18—22.

Marti, l Cor. 15, 29—38. Ev. Mat. 21, 23—27.

Miercuri, I Cor. 16, 5—12. Ev. Mat. 21, 28—32.

Joi, II Cor. l, 1—7. Ev. Mat. 21, 43—46.

Vineri, II Cor. l, 12—20. Ev. Mat. 22, 23—33.

Sîmbătă, Rom. 15, 30—33. Ev. Mat. 17, 24—27; 18, 1—4.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 21, 1—14. La liturghie, I Cor. 4, 9—16. Ev. Mat. 17, 14—23.

Săptămîna a 11-a după Rusalii:

Luni, II Cor. 2, 3—15. Ev. Mat. 23, 13—22.

Marti, II Cor. 2, 14—17; 3, 1—3. Ev. Mat. 23, 23—28.

Miercuri, II Cor. 3, 4—11.Ev. Mat. 23, 29—39.

Joi. II Cor. 4, 1—12. Ev. Mat. 24, 13—28.

Vineri, II Cor. 4, 13—18. Ev. Mat. 24, 27—33, 42—51.

Sîmbătă, I Cor. l, 3—9. Ev. Mat.19, 3—12.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 21, 15—25. La liturghie, I Cor. 9, 2—12. Ev. Mat. 18, 28—35.

Săptămîna a 12-a după Rusalii.-.

Luni, II Cor. 5, 10—15. Ev. Marcu l, 9—15.

Marti. II .gor. 5, 15—21. Ev. Marcu l, 16—22.

Miercuri, II Cor. 6, 11—16. Ev. Marcu l, 23—28.

Joi, II Cor. 7, 1—10. Ev. Marcu l, 29—35.

Vineri, II Cor. 7, 10—15. Ev. Marcu 2, 18—22.

Simbătă, l Cor. l, 26—31 ; 2, 1—5. Ev. Mat. 20, 29—34.

Duminica, la utrenie. Ev. Mat. 28, 16—20. La liturghie, r Cor. 15, 1—11. Ev. Mat. 19, 16—26.

Săptămîna a 13-a după Rusalii .

Luni, II Cor. 8, 7—15. Ev. Marcu 3, 6—12.

Marti, II Cor. 8,16—24; 9,1—5. Ev. Marcu 3, 13—21.

Miercuri, II Cor. 9, 12—15; 10, 1—7. Ev. Matei 3, 20—27.

Joi, II Cor. 10, 7—18. Ev. Marcu 3. 28—35.

Vineri, II Cor. 11, 5—21. Ev. Marcu 4, 1—9.

Simbătă, l Cor. 2, 6—9. Ev. Mat. 22, 15—22.

Duminică, la utrenie, Ev. Marcu 16, l—8. La liturghie, I Cor. 16, 13—24. Ev. Mat. 21, 33—44.

Săptămîna a 14-a după Rusalii:

Luni, II Cor. 12, 10—19. Ev. Marcu 4, 10—23.

Marti, II Cor. 12, 20—21 ; 13, 1—2. Ev. Marcu 4, 24—34.

Miercuri., IICor.13,3—13.Ev.Marcu 4, 35—41.

Joi, Gal. l, 1—3, 20—24 ; 2, 1—5. Ev. Marcu 5, 1—20.

Vineri,Gal.2,6—10.Ev.Marcu5,22—24, 35;6,1.

Sîmbătă, I Cor. 4, 1—5. Ev. Mat. 23, 1—12.

Duminică, la utrenie, Ev. Marcu 16, 9—20. La liturghie, II Cor. l, 21—24; 2, l—4. Ev. Mat. 22, 1—14.

Săptămîna a 15-a după Rusalii•.

Luni, Gal. 2, 11—16. Ev. Marcu 5, 24—34.

Marţi,Gal.2,21;,»,1—7.Ev.Marcu6,1—7.

Miercuri,Gal.3,l£—22.Ev.Marcu6,7—13.

Joi, Gal. 3, 23—29 ;4,1—5. Ev. Marcu 6, 30—45.

Vineri, Gal. 4, 8—21. Ev. Marcu 4, 43—53.

Simbătă, I Cor. 4, 17—21 ; 5,1—5. Ev. Mat. 24, 1—13.

Duminică, la utrenie, Ev. Luca 24,l—12. La liturghie, II Cor. 4, 6—15. Ev. Mat. 22, 35—46.

Săptămîna a 16-a după Rusalii:

Luni, Gal. 4, 28—31 ; 5, 10. Ev. Marcu 6, 54—56; 7, 1—8.

Marti, Gal. 5, 11—21. Ev. Marcu 7, 5—16.

Miercuri, Gal. 6, 2—10. Ev. Marcu 7, 14—24.

Joi, Ef. l, 1—9. Ev. Marcu 7, 24—30.

Vineri, Ef. l, 7—17. Ev. Marcu 8, 1—10.

Sîmbătă, ICor.10,23—28. Ev. Mat. 24, 34—44.

Duminică, la utrenie, Ev. Luca 24, 12—35. La liturghie, II Cor. 6, 1—10. Ev. Mat. 25, 14—30.

Săptămîna a17-a după Rusalii :

Luni, Ef. l, 22—23 ;2,1—4. Ev. Marcu10, 46—52.

Marti, Ef. 2, 19—22;3,1—7. Ev. Marcu 11, 11—23.

Miercuri, Ef. 3, 8—21. Ev. Marcu 11, 23—26.

Joi, Ef. 4, 14—17. Ev. Marcu 11, 27—33.

Vineri, Ef. 4, 17—25. Ev. Marcu 12, 1—12.

Sîmbătă, I Cor. 14, 20—25. Ev. Mat. 25, 1—13.

Duminică, la utrenie, Ev. Luca 24, 36—53. La liturghie, II Cor. 6, 16—18; 7, 1. Ev. Mat. 15, 21—28.

Săptămîna a18-a după Rusalii:

Luni, Ef. 4, 25—32. Ev. Luca 3, 19—22.

Marti, Ef. 5, 20—25. Ev. Luca 3, 23—38 ; 4, 1

Miercuri, Ef. 5, 25—33. Ev. Luca 4, 1—15.

Joi, Ef. 5, 33 ; 6, 3—9. Ev. Luca 4, 16—22.

Vineri, Ef. 6, 1&—24. Ev. Luca 4, 22—30.

Sîmbătă, I Cor. 15, 39—45. Ev. Luca 4, 31—36.

Duminică, la utrenie,Ev.Ioan 20,l—10. La liturghie II Cor. 9, 6—11. Ev. Luca 5, l—11.

Săptămîna a19-a după Rusalii:

Luni, Filip. l, 1—7. Ev. Luca 4, 38—44.

Marţi, Filip. l, 8—14. Ev. Luca 5, 12—16.

Miercuri, Filip. l, 12—19. Ev. Luca 5, 33—39.

Joi, Filip. l, 20—27. Ev. Luca 6, 12—19.

Vineri, Filip. l, 27—30 j 2, 1—4. Ev. Luca 6, 17—23.

Simbata, I Cor. 15, 58;16,1—3. Ev. Luca 5,17—26.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20,11—18. La liturghie ii Cor.11, 31—33;12,1—9. Ev. Luca 6, 31—36.

Săptămîna a 20-a după Rusalii:

Luni, Filip. 2, 12—16. Ev. Luca 6, 24—30.

Marţi, Filip. 2, 16—23. Ev. Luca 6, 37—45.

Miercuri,Filip.2,24—30.Ev.Luca6,46—49;7,1.

Joi, Filip. 3, 1—8. Ev. Luca 7, 17—30.

Vineri, Filip. 2, 8—19. Ev. Luca 7, 31—35.

Sîmbătă, M Cor. l, 8—11. Ev. Luca 5, 27—32.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20, 19—31. La liturghie, Gal. l, 11—19. Ev. Luca 7, 11—16.

Saptamîna a 21-a dupa Rusalii:

Luni, Filip. 4, 10—23. Ev. Luca 7, 36—50.

Marţi, Col. l, 1—11. Ev. Luca 8, l—3.

Miercuri, Col. l, 18—23. Ev. Luca 8, 22—25.

Joi, Col. l, 24—29 ; 2, 1. Ev. Luca 9, 7—11.

Vineri, Col. 2, 1—7. Ev. Luca 9, 12—18.

Sîmbătă, II Cor. 3, 12—18. Ev. Luca 6, 1—10.

Duminică, la utrenie,Ev.Ioan 21,l—14. Laliturghie, Gal. 2, 16—20. Ev. Luca 8, 5—15.

Saptamana a 22-a dupa Rusalii:

Luni, Col. 2, 13—20. Ev. Luca 9, 18—22.

Marţi,Col. 2,20—23;3,1—3.Ev.Luca9,23—27.

Miercuri, Col. 3,17—25;4,1—2.Ev.Luca 9,44—50.

Joi, Col. 4, 2—9. Ev. Luca 9, 49—56.

Vineri, Col. 4, 10—18. Ev. Luca 10, 1—15.

Sîmbata, II Cor. 5, 1—10. Ev. Luca 7, 1—10.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 21,15—25. La liturghie, Gal. 6, 11—18. Ev. Luca 16, 19—31.

Săptămînaa 23-a după Rusalii .

Luni, 1 Tes. l, 1—5. Ev. Luca 10, 22—24.

Marti, I Tes. l, 6—10. Ev. Luca 11, 1—10.

Miercuri, 1 Tes. 2, 1—8. Ev. Luca 11, 9—13.

Joi, 1 Tes. 2, 9—14. Ev. Luca 11, 14—23.

Vineri, I Tes. 2, 14—20. Ev. Luca 11, 23—26.

Sîmbata, II Cor. 1—5. Ev. Luca 8, 16—21.

Duminică, la utrenie, Ev. Mat. 28,16—28. La liturghie, Ef. 2, 4—10. Ev. Luca 8, 26—39.

Săptămîna a 24-a după Rusalii :

Luni, I Tes. 2, 20; 3,1—8. Ev. Luca11, 29—33.

Marti, I Tes. 3, 8—13. Ev. Luca 11, 34—41.

Miercuri, I Tes. 4, 1—12. Ev. Luca 11, 42—46.

Joi, I Tes. 4, 18; 5, 1—10. Ev. Luca11, 47—54;12,1.

Vineri, I Tes. 5, 9—13, 24—28. Ev. Luca12, 2—12.

Sîmbătă, II Cor. 11, 1—6. Ev. Luca 9, 1—9.

Duminică, la utrenie, Ev. Marcu 16,l—8. La liturghie, Ef. 2, 14—22. Ev. Luca 8, 41—56.

Saptamana a 25-a dupa Rusalii:

luni, II Tes.l, 1—10. Ev. Luca 12,13—15, 22—31.

Marţi, II Tes.l,10—12 j2,1—2. Ev. Luca12, 42—43.

Miercuri,II Tes.2,1—12.Ev.Luca12, 48—59.

Joi, II Tes. 2,13—17 ;3,1—5. Ev. Luca13.1—9.

Vineri. II Tes. 3, C—18. Ev. Luca13, 31—35.

Simbâtă, Gal. 1, 3—10. Ev. Luca 9, 37—43.

Duminică, la utrenie, Ev. Marcu16, 9—20. La liturghie 4, 1—7. Ev. Luca 10, 25—37.

Sâptămîna a 26-a după Rusalii:

Luni, l Tim. l, 1—7. Ev. Luca 14, l, 12—15.

Marti, I Tim. l, 8—14. Ev. Luca 14, 25—35.

Miercuri, I Tim. l, 18—20; 2, 8—15. Ev. Luca 15, l—-io.

Joi, I Tim. 3, 1—13. Ev. Luca 16, 1—9.

Vineri, I Tim. 4, 4—8, 16. Ev. Luca 16, 15—18; 17, l- 4

Sîmbătă, Gal. 3, 8—12. Ev. Luca 9, 57—62.

Duminică, la utrenie,Ev. Luca24,l—12. La liturghie 6, 9—19. Ev. Luca 12, 16—21.

Săptămîna a 27-a după Rusalii:

Luni, I Tim. 5, 1—10. Ev. Luca 17, 20—25.

Marţi, I Tim. 5, 11—21. Ev. Luca 17, 26—37.

Miercuri. I Tim. 5, 22—25 i 6, l—11. Ev. Luca 18, 1517, -30.

Joi, I Tim. 6, 17—21. Ev. Luca 18, 31—34.

Vineri, II Tim. l, 1—2, 8—18. Ev. Luca 19, 12—28.

Simbată. Gal. S, 22—26; 6, 1—2. Ev. Luca 10, 10—21.

Duminică, Ia utrenie, Ev. Luca 24, 12—35. La liturghie, 6, 10—17. Ev. Luca 13, 10—17.

Săptămîna a 28-a după Rusalii:

Luni, II Tim. 2, 20—2G. Ev. Luca19, 37—44.

Marti, II Tim. 3, 16—17; 4, l—4. Ev. Luca 19, 45—48.

Miercuri, II Tim. 4, 9—22. Ev. Luca 20, 1—8.

Joi, Tit. l, 5—14. Ev. Luca 20, 9—18.

Vineri, Tit, l,15—10; 2,1—10. Ev. Luca 20, 19—26.

Sîmbătă, EL l, 16—23. Ev. Luca 12, 32—40.

Duminică, la utrenie, Ev. Luca 24, 36—53. La litutrghie Col. l, 12—18. Ev. Luca 14, 16—24.

Săptămîna a 29-a după Rusalii:

Luni, Evr. 3, 5—11, 17—19. Ev. Luca 20, 27—44.

Marţi, Evr. 4, 1—13. Ev. Luca 21, 12—19.

Miercuri, Evr. 5, 11—14; 6, 1—8. Ev. Luca 21, 5—8, 10—11, 20—24.

Joi, Evr. 7, 1—6. Ev. Luca 21, 28—33.

Vineri, Evr. 7. 18—25.Ev. Luca21, 37—38;22,1—8.

Sîmbătă, EL 2, 11—13. Ev. Luca 13, 18—29.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20, l—10. La liturghie, Col. 3, 4—11. Ev. Luca 17, 12—19.

Saptamana a 30-a după Rusalii:

Luni. Evr. 8, 7—13. Ev. Marcu 8, 11—21.

Marţi, Evr. 9, 8—23. Ev. Marcu 8,22—26.

Miercuri, Evr. 10, l—18. Ev. Marcu 8, 30—34.

Joi, Evr. 10, 35—39; 11, 1—7. Ev. Marcu 9, 10—16.

Vineri, Evr. 11. 8—16. Ev. Marcu 9, 33—41.

Sîmbătă, Evr 5, 1—8. Ev. Luca 14, 1—11.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20,11—18. La liturghie, Col. 3, 12—16. Ev. Luca 18, 18—27.

Săptămîna a 31-a după Rusalii:

Luni, Evr. 11, 17—31. Ev. Marcu 9, 42—50;10, 1—2.

Marţi, Evr. 12, 25—29. Ev. Marcu10, 2—12.

Miercuri, Iac. l, 1—18. Ev. Marcu 10, 11—16.

Joi, Iac. l, 19—27. Ev. Marcu 10, 17—27.

Vineri, Iac. 2, 1—13. Ev. Marcu 10, 23—32.

Simbătă, Col. l, 1—6. Ev. Luca 16, 10—15.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 20,19—31. La liturghie, l Tim. l, 15—17. Ev. Luca 18, 35—43.

Săptămîna a 32-a după Rusalii:

Luni, Iac. 2, 14—26. Marcu 10, 46—52.

Marti, Iac. 3, 1—10. Ev. Marcu 11, 11—23.

Miercuri,Iac.3,11—18;4,l—6.Ev.Marcu11 22—26.

Joi, Iac. 4, 7—17; 5, 1—9. Ev. Marcu11, 27—33.

Vineri, 1 Petru l, l—25; 2, 1—10. Ev. Marcu 12, 1—12.

Sîmbătă, I Tes. 5, 14—23. Ev. Luca 17, 3—10.

Duminică, la utrenie, Ev. Ioan 21, l—14. La liturghie I Tim. 4,9—15. Ev. Luca19,1—10.

Săptămîna a 33-a după Rusalii:

Luni, I Petru 2, 21—25; 3, 1—9. Ev. Marcu 12, 13—17.

Marti, I Petru 3, 10—22. Ev Marcu 12, 18—27.

Miercuri, 1 Petru 4, 1—11. Ev. Marcu12, 28—37.

Joi, 1 Petru 4, 12—19; 5,1—5. Ev. Marcu 12, 38—44.

Vineri, II Petrul,1—10. Ev. MarcuJ3,1—8.

Sîmbătă, II Tim. 2, 11—19. Ev. Luca18, 2—8.

Duminica Vameşului şi a Fariseului:

La utrenie, Ev. învierii, care va fi la rînd. La liturghie, I Tim. 3,10—15. Ev. Luca18, 10—14.

Săptămîna a 34-a după Rusalii:

Luni, U Petru l, 20—21; 2,1—9.Ev. Marcu 13, 9—13.

Marti, II Petru 2, 9—22. Ev. Marcu 13, 14—23.

Miercuri, II Petru 3, 1—18. Ev. Marcu 13, 24—31.

Joi, I Ioan I, 8—10; 2, 1—6. Ev. Marcu 13, 31—37;14, -2.

Vineri, I Ioan 2, 7—17. Ev. Marcu 14, 3—9.

Simbătă, n Tim. 3, 1—9. Ev. Luca 20, 46—47; 21, 1—4.

Duminica Fiului Risipitor:

La utrenie, Ev. învierii, care este la rînd. La liturghie, I Cor. 8, 12—20. Ev. Luca 15, 11—32.

Săptămîna a 35-a după Rusalii:

Luni, I Ioan 2, 18—29; 3, 1—8. Ev. Marcu 11, 1—11.

Mărti, 1 Ioan 3, 9—22. Ev. Marcu 14, 10—42.

Miercuri, l Ioan 3, 21—24; 4, 1—11. Ev. Marcu 14, 43—72; 15. 1.

Joi, 1 Ioan 4, 20—21 ; 5, 1—21. Ev. Marcu 15, l—15.

Vineri, II Ioan l, 1—13. Ev. Marcu 15, 22, 25, 33—41.

Sîmbătă. l Cor. 10, 23—28. Ev. Luca 21, 8—9, 25—27, 33—36.

Răposaţi -. I Tes. 4, 13—17. Ev. Ioan 5, 24—30.

Duminica lăsatului sec de carne:

La utrenie: Ev. învierii, care este la rînd. La liturghie, I Cor. 8, 8—13 ; 9, l—2. Ev. Mat. 25, 31—46.

Săptămina a 36-a după Rusalii:

Luni, IIIIoan l, 1—15. Ev. Luca 19, 29—40; 22, 7—39.

Marţi, Iuda l, 1—10. Ev. Luca 22, 39—42, 45—71 ; 23, 1.

Miercuri, nu este liturghie.

Joi, Iuda l, 11—25. Ev. Luca 23, 1—34, 44—56.

Vineri, nu este liturghie.

Sîmbătă, Rom. 14, 19—23; 16, 25—27. Gal. 5, 22—25; 6, 1—2. Ev. Matei 6, 1—13; 11, 27—30.

Duminica lasatului sec de brînză:

La utrenie: Ev. învierii, care este la rînd. La liturghie, Rom. 13, 11—14; 14, l—4. Ev. Mat. 6, 14—21.

Evangheliile care se citesc seara in săptămina Intaia a Sfantului şi Marelui Post

Luni seara : Ev. Luca 21, 8—36.

Martiseara:Ev.Mat.6,l—13.

Miercuri seara: Ev. Marcu11, 22—26; Mat. 7, 7—8.

Joi seara : Ev. Mat. 7, 7—11.

Vineri seara : Ev. Ioan 15, l—7.

APOSTOLUL ŞI SFINTELE EVANGHELII

ALE SlMBETELOR ŞI DUMINICILOR SFlNTULUI

ŞI MARELUI POST

Simbăta 1-a a Postului:

La liturghie: Apost. zilei, Evr. l, l—12 Apost. sfîntu-, II Tim. 2, 1—10. Ev. zilei, Marcu 2, 23—25; 3, 1—5, sfîntului, Ioan 15, 17—27; 16, 1—2.

Duminica 1-a a Postului:

La utrenie: Ev. învierii. La liturghie Evr. 11, 24—26, —40. Ev. Ioan l, 43—51.

Simbata a 2-a a Postului:

La liturghie : Evr. 3, 12—16 ; al morţilor, I Tes. 4, 13—17. . zilei, Marcu l, 35—44; a morţilor, Ioan 5, 24—30.

Duminica a 2-a a Postului :

La utrenie : Ev. învierii. La liturghie, Apost. zilei, Evr. 0—14; 2, 1—3; a sfîntului, Evr. 7, 26—28; 8, 1-^2. Ev. :i, Marcu 2, l—12 j a sfîntului, Ioan 10, 9—16.

Simbăta a 3-a a Postului :

La liturghie: Evr. 10, 32—38; al morţilor, I Tes. 4, -17. Ev. Zilei, Marcu 2, 14—17; a morţilor, Ioan 5, -30.

Duminica a 3-a a Postului;

Lautrenie:Ev.învierii. Laliturghie,Evr. 4,14—16;

5,1—6. Ev. Marcu 8, 34—38; 9, 1.

Simbăta a 4-a a Postului:

La liturghie: Apost. zilei, Evr. 6, 9—12; al morţilor, I Cor. 4, 13—17. Ev. zilei, Marcu 7, 31—37; a morţilor, Ioan 5, 24—30.

Duminica a 4-a a Postului:

La utrenie: Ev. învierii. La liturghie, Apost. zilei, Evr.

6,13—20 j al sfîntului, Ef. 5, 8—19.Ev. zilei,Marcu 9, 17—32; a sfîntului. Mat. 4. 25» 5, 1—12.

Simbăta a 5-a a Postului:

Evr. 9, 24—28 $ al Născătoarei, Evr. 9, l—7. Ev. Marcu

8,27—31 ; a Născătoarei, Luca 10, 38—42;11, 27—28,

Duminica a 5-a a Postului

La utrenie : Ev. învierii. La liturghie, Apost. zilei, Evr.

9,11—14;alCuv.,Gal. 3,23—29.Ev. zilei,Marcu10, 32—45 ; a Cuv., Luca 7, 36—50.

Sîmbâta a 6-a, a lui Lazăr:

La liturghie: Evr. 12, 28; 13,1—8.EvIoan 11, 1—45. Duminica a 6-a, a Floriilor:

La utrenie: Ev. Mat. 21, l—U, 15—17. La liturghie, Filip. 4, 4—9. Ev. Ioan 12, 1—18.

f n Sfînta şi Marea Luni:

La utrenie: Ev. Mat. 21. 18—44. La liturghie, Ev. Mat. 24, 3—35.

In Sfintă şi Marea Marti:

La utrenie: Ev. Mat. 22, 15—46; 23, 1—39. La liturghie Mat. 24, 30—51 ; 25, 1—46; 26, 1—2.

In Sfanta şi Marea Miercuri:

La utrenie : Ev. Ioan 12, 17 50. La liturghie. Mat. 24 6—16.

In Sfînta şi Marea Joi -.

La utrenie: Ev. Luca 22, l—30. La liturghie, I Cor. li, 23—32. Ev. înainte de spălare, Mat. 26, 2—20. După spă­lare, Ioan 13, 3—17; Mat. 26, 21—39; Luca 22, 43—44 j Mat. 26, 40—75; 27, 1—2.

Cele 12 Evanghelii ale Patimilor :

Evanghelia 1-a, Ev. Ioan 13, 31—38; 14; 15; 16; 17; 18, 1.

Evanghelia a 2-a, Ev. Ioan 18, l—28.

Evanghelia a 3-a, Ev. Mat. 26, 57—75.

Evanghelia a 4-a, Ev. Ioan 18, 28—40;19,l—!6.

Evanghelia a 5-a, Ev. Mat. 27, 3—32.

Evanghelia a 6-a, Ev. Marcu 15, 16—32.

Evanghelia a 7-a, Ev. Mat. 27, 33—54.

Evanghelia a 8-a, Ev. Luca 23, 32—49.

Evanghelia a 9-a, Ev. Ioan19, 25—37.

Evanghelia a 10-a, Ev. Marcu 15, 43—47.

Evanghelia a 11-a, Ev. Ioan 19, 38—42.

Evanghelia a 12-a, Ev. Mat. 27, 62—66.

In Sfinta şi Marea Vineri la Ceasurile împărăteşti:

Ceasul l, Gal. 6, 14—18. Ev. Mat. 27, 1—56. Ceasul al 3-lea, Rom. 5, 6—10. Ev. Marcu 15,15—41. Ceasul al 6-lea, Evr. 2,11—18. Ev. Luca 23, 32—49. Ceasul al 9-lea,Evr.10,19—31. Ev. Ioan18,28—40; 19,1—37.

In Sfinta şi Marea Vineri, seara :

I Cor. l, 18—24 i 2, 1—2. Ev. Mat. 27, 1—54 j Ioan 19, 31-37, Mat. 27, 55—61.

in Sfintă şi Marea Sîmbătă:

La utrenie, după Doxologie : I Cor. 5, 6—8; Gal. 3, 13—14; Ev. Mat. 27, 62—66; la liturghie: Rom. 6, 3—11. Ev. Mat. 28, 1—20.

Cele unsprezece Evanghelii ale învierii .-

Evanghelia 1-a, Ev. Mat. 28, 16—20. Evanghelia a 2-a, Ev. Marcu 16, l—8. Evanghelia a 3-a, Ev. Marcu 16, 9—20. Evanghelia a 4-a, Ev. Luca 24, 1—12. Evanghelia a 5-a, Ev. Luca 24, 12—35. Evanghelia a 6-a, Ev. Luca 24, 36—53. Evanghelia a 7-a, Ev. Ioan 20, l—10. Evanghelia a 8-a, Ev. Ioan 20, 11—18. Evanghelia a 9-a, Ev. Ioan 20, 19—31. Evanghelia a 10-a, Ev. Ioan 21, l—14. Evanghelia a 11-a, Ev. Ioan 21, 15—25.

Apostolii şi Evangheliile înainte şi după praznicele împărăteşti:

Duminica înainte de ziua Crucii: Gal. 6, 11—18. Ev. Ioan 3, 13-17.

Duminica după ziua Crucii : Gal. 2, 16—20. Ev. Marcu 8, 34—38; 9, 1.

Duminica înainte de Crăciun: Evr. 11, 9—10, 32—40. Ev. Mat. l, 1—25.

Duminica după Crăciun: Gal. l, 11—19. Ev. Mat. 2, 13—23.

Duminica înainte de Botez : 2 Tim. 4, 5—8. Ev.Marcu

l,1—8. DuminicadedupăBotez :Ef.4,7—13,Ev.Mat.4,

12—1?.

Apostolii şl Evangheliile la cele 12 praznice împărăteşti:

1.La Naşterea Maicii Domnului:la utrenie, Ev. Luca l, 39—49,56. Laliturghie, Filip.2,5—11. Ev.Luca10 33—42 j11,27—28.

2.La înălţarea Sfintei Cruci: la utrenie. Ev. Ioan 12, 28-36. La liturghie, I Cor. l, 18—24. Ev. Ioan 19, 6—11 13—20. 25—28, 30—35.

3.La intrarea în Biserică a Maicii Domnului: la utre­nie, Ev. Luca l, 39—49, 56. La liturghie, Evr. 9, 1—7. Ev Luca 11,38—42 j 11,27—28.

4.La Naşterea Domnului: la utrenie, Ev. Mat. l, 18—24 La liturghie, Gal. 4, 4—7. Ev. Mat. 2, 1—12.

5.La Botezul Domnului: la utrenie. Ev. Marcu l, 9—11 La liturghie, Tit 2, 11—14; 3, 4—7. Ev. Mat. 3, 13—17.

6.La Intîmpinarea Domnului:Ia utrenie, Ev. Luca 2, 25—32. La liturghie, Evr. 7, 7—17. Ev..Luca 2, 22—40.

7.La Bunavestire: la utrenie, Ev. Lucal, 39—49, 50 La liturghie, Evr. 2, 11—18. Ev. Luca l, 24—38.

8.La Schimbarea la fată: la utrenie, Ev. Luca 9, 28—36 La liturghie, II Petru l, 10—17. Ev. Mat. 17, l—9.

9.La Adormirea Maicii Domnului : la utrenie, Ev. Luca l, 39—49,56. La liturghie, Filip.2,5—11.Ev.Luca10 38—42 j 11, 27—28.

10.La Intrarea Domnului în Ierusalim (Florii): La utre­nie,Mat.21,1—11,15—17. Laliturghie,Filip.4,4—9. iiv, Ioan 12, l—8.

11.La înălţareaDomnului: la utrenie, Ev. Marcu 16, 9—20. La liturghie, Fapte l, 1—12. Ev. Luca 24, 36—53.

12.La Duminica Mare : la utrenie, Ev. Ioan 20, 19—23. La liturghie, Fapte 2, 1—11. Ev. Ioan- 7, 37—53; 8, 12.

Apostoli şi Evanghelii deobşte, la sfinţi:

1. La zilele Maicii Domnului: la utrenie, Luca l, 39—49 56.

La liturghie, Filip. 2, 5—11; Evr. 9, 1—7. Ev. Luca 10 30—42; 11, 27—28.

2.La îngeri:la utrenie, Ev. Mat.13, 24—30, 37—43; la liturghie, Evr. 2, 2—10. Ev. Luca 10, 16—21.

3.Laprooroci :la utrenie, Ev. Mat. 23, 29—39;la li­turghie,Iac.5,10—20;lCor.14,20—25;sauEvr.6, 13—20. Ev. Luca4, 22—30; sau Luca11, 47—54;12,1.

4.La un apostol: la Utrenie,EV. Ioan 21, 15—25; la liturghie, I Ioan I, 1—7. Ev. Luca 10, 16—21.

5.La mai mulţi apostoli: la utrenie, Ev. Luca 10, l—15; la liturghie, I Cor. 4, 9—16. Ev. Mat. 9. 36—38; 10, 1—8.

6.La un ierarh: la utrenie, Ev. Ioan 10, l—9; la litur­ghie. Evr. 7, 26—28; 8, 1—2. Ev. Ioan 10, 9—16.

7.La mai mulţi ierarhi: la utrenie, Ev. Ioan 10, 9—16; la liturghie, Evr. 8, 17—21. Ev. Mat. 5, 14—19.

8.La un mucenic: la utrenie, Ev. Luca 21, 12—19; la liturghie, II Tim. 2, I—10. Ev. Ioan 15, 17—27; 16. 1—2.

9.La mai mulţi mucenici: la utrenie, Ev. Luca 21, 12— 19; la liturghie. Rom. 8, 23—29; sau Evr. 11, 33—10. Ev. Mat. 10, 16—22.

10. La un sfinţit mucenic: la liturghie, Evr, 13, 7—16. Ev. Luca 12, 32—40.

11.La mai mulţi sfinţiţi mucenici: la utrenie, Ev. Mat. 12, 1—8; la liturghie, Evr. 5. 4—10; sau Filip. 3, 20—21 ; 4, 1—4. Ev. Luca 12, 8—12,- sau 6, 17—23; sau 10, 22—24; sau 14, 25—35.

12.La o sfintă mucenică : la utrenie, Marcu 5, 24—34; la liturghie, II Cor. 6, l—10; sau Gal. 3, 22—29. Ev. Mat. 15, 21—28.

13.La cuvioşi şi nebuni pentru Hristos: la utrenie, Luca

6,17—23; la liturghie, Gal. 5, 22—26; 6, 1—21. Ev. Mat. 4, 25; 5, 1—21.

14.La un cuvios mucenic.- Ia liturghie, II Tim. l, 3—18. Ev. Marcu 8, 34—38; 9, 1.

15.La mai mulţicuvioşi şi preacuvioşimucenici:Ia utrenie, Luca 6, 31—36 j la liturghie, Rom. 8, 28—39. Ev Marcu 8, 34—38, 9, 1.

16.Lao cuvioasă şio preacuvioasă :la utrenie,Ev Mat.25,1—13;laliturghie,Gal.3,23—29.Ev.Luca

17; La preacuvioase mucenite; la utrenie, Ev. Mat. io 16—22la liturghie, GaL 3, 23—29; 4, 1—5. Ev. Mat s 14—19.

18.Lamărturisitori:la liturghie,Ef. 6, 10—17.Ev Luca 12, 8—12.

19.La sfinţii fără de arginti: la liturghie,ICor.12 27—31; 13, l—8.-Ev. Mat. 9, 36—38; IO, 1—8.

Apostoli şi Evanghelii la morţi:

Luni, Rom. 14, 5—9. Ev. Ioan 5, 17—24. Marţi, I Cor. 15, 39—45. Ev. Ioan 5, 24—30. Miercuri, II Cor. 5, 1—10. Ev. Ioan 6, 35—39. Joi, l Cor. 15, 20—28. Ev. Ioan 6, 40—44. Vineri, l Cor. 15, 47—57. Ev. Ioan 6, 48—54. Sâmbătă, l Ţes. 4, 13—17. Ev. Ioan 5, 24—30.

Apostoli şl Evanghelii la felurite întâmplări:

La Sfîntul Maslu:

1.Iac. 5, 10—20. Ev. Luca 10, 25—27.

2.Rom. 15, l—7. Ev. Luca 19, l—10.

3.I Cor. 12, 27—31 ; 13, 1—8. Ev. Mat. 10, l, 5—8.

4.II Cor. 6, 16—18; 7, 1. Ev. Mat. 8, 14—23.

5.II Cor. l, 8—11. Ev. Mat. 25, 1—13.

6.Gal. 5, 22—26; 6, 1—2. Ev. Mat. 15, 21—28.

7.I Tes. 5, 14—23. Ev. Mat. 9. 9—13.

l August, la sfinţirea apei: Evr. 2, 11—18. Ev. Ioan 4 1—4.

La sfinţirea Bisericii: Evr. 2, 11—18; 9, 1—7; 3. 1—4 Ev. Mat. 18, 13—19; Luca 10, 38—42; 11, 27—28; Ioan 10, 22—28.

La vremede secetă :Iac. 5, 7—9, 15, 1—6.

La prea multă ploaie: Rom. 8, 22—27. Ev. Mat. 7, 7—11.

La cutremur: Evr. 12, 11—13, 25—27. Ev. Mat. 8, 23—27.

La molimă: Evr. 12, 6—13. Ev. Luca 4, 38—44.

La orice nevoie: Ev. Marcu 11, 23—26.

La năvălirea barbarilor: Ef. 2, 4—10. Ev. Luca 13, 1—9.

9,1—7;3.1—4 11, 27—28; Ioan

17—18. Ev. Mat.

La incendiu: Evr. 12, 14—24. Ev. Luca 12, 48—59. Pentru împăcarea şi unirea dreptei credinţe: Ev. Marcu 11, 23—26

Pentru cei ce fac milostenie : Ev. Mat. 6, 7—11. Pentrubolnavi:lacov 3,10—16;5,10—20. Ev.Mat.

8,14—23. Ev. Marcu 5, 24—34. Ev. Ioan 4, 46—54 j Luca

9,1—6.

La tunderea monahilor: Efes. 6, 10—17. Ev. Mat. 10, 37—42; 11, 1.

La orice cerere: Efes. 5, 9—21. Ev. Mat. 7, 7—11 ; Ev. Marcu 11, 22—26; Ev. Luca 18, 2—8; Mat. 7, 7—8.

La botezul oamenilor: Rom. 6, 3—11. Ev. Mat. 28, 16—20.

La cununie: Efes. 5, 20—33. Ev. Ioan 2, l—11.

La mărturisire : Ev. Mat. 9, 9—13 ; sau Ev. Luca 15, 1—10.

La mărturisirea femeilor : Ioan 12, 19—36.

La cei chinuiţi de duh rău: Ev. Mat. 8, 28—34 ; 9, l ; sau Ev. Mat. 17, 14—23; sau Ev. Marcu 5, 1—20; sau Ev. Marcu 9, 17—32 ; sau Luca 9, 37—43.

La îngroparea monahilor şi a mirenilor: I Ţes. 4, 13—17; Ioan 5, 24—30.

La îngroparea preoţilor:

1.I Ţes. 4, 13—17. Ev. Ioan 5, 24—30.

2.Rom. 5, 12—21. Ev. Ioan 5, 17—24.

3.I Cor. 15, 1—11. Ev. Ioan 6, 35—39.

4.I Cor. 15, 20—28. Ev. Ioan 6, 40—44.

5.Rom. 14, 6—9. Ev. Ioan 6, 40—54. La înmormântarea pruncilor :

I Cor. 15, 39—45. Ev. Ioan 6, 35—39.

La încheierea păcii :

Efes. 2, 14—22. Ev. Ioan 14, 21 — 27.

LaCeasurileîmpărăteşti: La Crăciun :

Ceasul l : Evr. l, 1—12. Ev. Mat. l, 18—24.

Ceasul 3 : Gal. 3, 23—29. Ev. Luca 2, 1—20.

Ceasful 6: Evr. l,.10—-1.4 ; 2, 1—3: Ev. Mat. 2. 1—12,

Ceasul 9: Evr, 2, 11—18. Ev. Mat. 2, 13-23.

Lavecernie,înajunulCraciunului :Evr.1,1.—13Luca 2, 1—20.

La Bobotează:

Ceasul l : Fapte 13, 25—33. Ev. Mat. 3, l—11. Ceasul 3 : Fapte 19, l—8. Ev. Marcu l, l—8. Ceasul 6: Rom. 6, 3—11. Ev. Marcu l, 9—11. Ceasul 9 : Tit 2, 11—14; 3, 4—7. Ev. Luca 3, 13—16. La vecernie, In ajunul Bobotezei: I Cor. 9, 19—27. Ev. sica 3, 1—18.

La Tedeumuri :

1.La Anul Nou : I Tim. 2, 1—6. Ev. Luca 4, 16—22.

2.LadeschidereaSfîntuluiSinod:Fapte15,5—11 1—28, 30—32. Ev. Mat. 18, 15—20.

3.La ziua mitropolitului: Evr. 13,17—21. Ev. Ioan 10, -16.

4.La deschiderea unei scoli bisericeşti: II Tim. 3, 16— ‘j 4, 2—5. Ev. Luca 8, 5—15.

La sfinţirea apei :

1.A celei mari: I Cor. 10, l—4; Ev. Marcu l, 9—11.

2.A celei mici : Evr. 2, 11—18 j Ev. Ioan 5, l—4.

Un comentariu »

  1. E o mica greseala, Biblia ANANIA in loc de ANANAIA.
    Doamne Ajuta!

    Comentariu de Ioan Dorin — aprilie 17, 2011 @ 8:46 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: